Posebna ponuda

Obrti i tvrtke povezane sa djelatnostima čišćenja mogu unutar cijene izrade web stranica imati i adresu (u obliku poddomene) i hosting. Testni period za posebnu ponudu je 6 mjeseci od prvog postavljanja stranica na internet.

Cijena izrade web stranica

Cijena se ugovara na početku procesa web dizajna - okvirno, minimlna cijena izrade dobrih optimiziranih web stranica za uslužne djelatnosti iznosi 1.825,00 kn.

Domena (adresa)

(ukoliko je naplatna domena)
Godišnji trošak: od oko 100,00 kn
Web stranice moraju imati internetsku adresu - domenu. Domena može biti besplatna i kao takva se registrira na ime obrta/tvrtke. Za obrte i tvrtke registrirane u RH, jednu besplatnu domenu možete registrirati kod Carnet-a.
Naplatna domena se zakupljuje na godinu ili više godina.
Cijena zakupa naziva domene kreće se od oko 100,00 kn/godišnje na više s tim da je kod nekih prodavača moguće dobiti značajne popuste za prvu godinu zakupa naziva.

Hosting (smještaj)

(pristojan paket za manje web stranice)
Godišnji trošak: oko 250,00 kn
Web stranice moraju imati prostor na serveru sa kojega se poslužuju posjetiteljima. Taj prostor se zakupljuje a naziva se Hosting.
Cijena Hosting paketa varira u ovisnosti od sadržaja paketa (prostor za smještaj stranica, mjesečni promet, karakteristike servera - poslužitelja na kome se paket nalazi itd)

Kolačići - Cookies

Gotovo uvijek web stranice ili surferi "vuku" za sobom neke poslastice. Ima ih više vrsta i iako nisu jestive, svojim vlasnicima dostavljaju vrijedne podatke "o životu weba" i navikama posjetitelja. Moguće je da su sa ovim stranicama povezani neki "kolačići". Klikom na gumb "Poslastice" možete saznati da li jesu i sa kojima (ako Vam to nešto znači).